GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Phường 1

Email:  mnhoami.bl@sobaclieu.edu.vn

Điện thoại: 38.23.550

 

1. Mô hình hoạt động:Trường MN đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

2. Đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên đạt chuẩn là những giáo viên giỏi, chiễn sĩ thi đua, có năng lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm; phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh. 

3. Mục tiêu đào tạo: 
- Xây dựng nhà trường thành một đơn vị giáo dục chất lượng cao
- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao.
- Trang bị kiến thức cơ bản theo tiêu chuẩn kiến thức của Bộ GD-ĐT, đảm bảo thực hiện theo Chương trình giáo dục mầm non mới ( thông tư 28)

4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục, trải nghiệm.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh
- Quan tâm đến vấn đề tâm lý trẻ thông qua việc phối hợp với phụ huynh giúp các em học sinh có tâm thế học tập thân thiện, tự tin, thoải mái và hiệu quả.

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
- Tổ chức học bán trú hai buổi
- Chỉ đạo khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị cơ sở vật chất.
* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Thực hiện các Kế hoạch
- Chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt chủ đề…
- Tăng cường các hoạt động của chi Bộ, công đoàn, chi đoàn
- Tăng cường các hoạt động giao lưu, sinh hoạt cụm.
- Phối hợp với địa phương

Ban giám hiệu Trường MN Họa Mi