THỰC ĐƠN TUẦN 1 – THÁNG 9 NĂM 2023
Dành cho bé từ 3 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 5/09/2023 tới ngày 8/09/2023

menu


THỰC ĐƠN  TUẦN 2 - THÁNG 9 NĂM 2023
Dành cho bé từ 3 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 11/9/2023 đến 15/9/2023

 

 

 

THỰC ĐƠN TUẦN 3 - THÁNG 9 NĂM 2023
Dành cho bé từ 3 tuổi đến 6 tuổi 

Từ ngày 18/09/2023 đến 22/9/2023